Moderní kurzy angličtiny pro děti


probíhají v malých skupinkách, hodiny vedou kvalitní lektoÅ™i a uÄení probíhá zábavnou a hravou formou. Nenudí, ale baví.

AngliÄtina zábavnÄ› a poutavÄ›

, které v rámci jazykového vzdÄ›lávání nabízí Jazyková Å¡kola RybiÄka Praha, jsou urÄené pro dÄ›ti nejrůznÄ›jšího vÄ›ku. RodiÄe do nich můžou zapsat svoje ratolesti už od dvou let. Kurzy probíhají v příjemném prostÅ™edí na různých místech Prahy. Výuka je vedena zkuÅ¡enými a kvalitními lektory, kteří mají pro práci s dÄ›tmi cit a dokážou je nejrůznÄ›jšími aktivitami a jejich střídáním zaujmout. Hravé, zábavné a poutavé vyuÄování dÄ›ti rozhodnÄ› nenudí, uÄení je baví a výsledky na sebe nedají dlouho Äekat.