Díky nám můžete vždy získat něco navíc…


Pohodu v interiéru vozidla, bezpeÄnou jízdu bez negativ, jakými jsou odraz sluneÄních paprsků, bránící viditelnosti, i nepříjemné teploty v kokpitu vozidla Vám pÅ™eje tým specializovaného brnÄ›nského servisu. Na adrese spolehlivé dílny naleznete vÅ¡e pro aplikaci speciálních stínících a bezpeÄnostních autofólií na Äelní, zadní i boÄní skla automobilů. Tónování autoskel Brno je dílem profesionálních techniků s dokonalou kvalifikací. Výkonná úprava se vÅ¡emi parametry pÅ™i jízdÄ› potvrzuje jako výhodná investice.

Nad technickými i zákonnými parametry máme dostateÄnou kontrolu

Nejen technické parametry v souvislosti s motorem a ostatními pohonnými jednotkami motorového vozidla jsou v souÄasné dobÄ› podrobeny přísnému monitoringu úřadů. Ministerstvo dopravy ÄŒR a Policie ÄŒR se pÅ™i svých kontrolách zaměřuje také na vzhled vozidel v souvislosti s okolnostmi pro zajiÅ¡tÄ›ní ideální viditelnosti. Tónování autoskel Brno zasahuje i do této oblasti. Získejte po realizaci úprav stoprocentní jistotu, že vÅ¡e je podle regulí. A nechejte si změřit propustnost skel speciálními přístroji.