Jaké výhody mají domácí elektrocentrály


Asi není tÅ™eba říkat, že jen málokdo rád platí úÄty za elektÅ™inu. A není divu, koneckonců snad každý z nás chce co nejvíce uÅ¡etÅ™it. Za tyto peníze si pak můžeme koupit, cokoliv dalšího chceme. Bohužel, snížit úÄty za elektÅ™inu není až tak jednoduché. Poskytovatelé mají obvykle pevné sazby, které se příliÅ¡ nemÄ›ní bez ohledu na to, kolik proudu spotÅ™ebujete.

Ano, máme možnost naÅ¡i spotÅ™ebu drasticky omezit, avÅ¡ak to není vždy možné. Mnozí z nás pracují z domova, zvláštÄ› nyní, a ke své práci potÅ™ebují poÄítaÄ s pÅ™ipojením na internet. To znamená i zapojenou wi-fi. A obojí potÅ™ebuje ke svému provozu elektÅ™inu.

Žárovka světlo tma

To ovÅ¡em neznamená, že by nebylo možné naÅ¡e úÄty snížit. Jednou z možností je koupÄ› úsporných spotÅ™ebiÄů, ale ani zde není efekt nijak obrovský. I proto nÄ›kteří lidé volí stát se na klasických poskytovatelích nezávislými.

Pořízení domácí elektrocentrályvÅ¡ak není jen tak. Nejprve je potÅ™eba se rozhodnout, jaký typ budeme chtít. Tím asi nejznámÄ›jším jsou v souÄasné dobÄ› solární panely. Ty byly jeÅ¡tÄ› pÅ™ed pár lety v módÄ› a naÅ¡li jsme je na stÅ™echách mnoha domů. Bohužel se ukázalo, že nestaÄí pokrýt běžnou spotÅ™ebu. Jako doplňkový zdroj je vÅ¡ak možno jej využít.

Další možností je generátor. NejÄastÄ›ji se používá ten dieselový. Ten je podstatnÄ› výkonnÄ›jší a spolehlivÄ›jší, neboÅ¥ není závislý na vnÄ›jších podmínkách. Navíc i jeho výkon je mnohem vyšší, takže jej lze použít jako primární zdroj elektÅ™iny.

elektrikar4

Problém zde samozřejmě je fakt, že je nutné pravidelně doplňovat palivo. A to nemusí být nejlevnější. Každý model navíc má, podobně jako u aut, poněkud jinou spotřebu. Je tedy nutné najít takový, který bude odpovídat našim podmínkám.

OvÅ¡em jeÅ¡tÄ› než se vydáme domácí elektrocentrálu koupit, je potÅ™eba si spoÄítat, zda se nám skuteÄnÄ› vyplatí. JednoduÅ¡e si vezmeme naÅ¡i spotÅ™ebu (kterou najdeme na vyúÄtování) a zjistíme, kolik by nás stála, kdybychom si proud vyrábÄ›li sami. Tak najdeme skuteÄnÄ› to nejlevnÄ›jší Å™eÅ¡ení.