Jógu každý vnímá jinak. Dnes mají ale všichni nějakou představu, o co vlastně jde. Někdo ji miluje, někdo zavrhuje. Někdo jógu vnímá jako pokročilejší stretching. Pro někoho je to životní filozofie a styl.

Samotné slovo jóga pochází ze sanskrtu, jehož kořenem je slovo „yuj“, které znamená sjednocení. Každý jogín ví, že v józe jde o sjednocení mého fyzického já s universálním bytím. Sjednocením s universem a žít jako celek.
Jóga ale v žádném případě není jen o krkolomných pozicích, není ani o fyzické bolesti. Pokud se jóga praktikuje správným způsobem, člověk by měl najít vnitřní mír a souznění s vesmírem. Je ale těžké jógu definovat jen takto. Je to totiž mnohem víc. Je to moudrost a věčnost, souznění s přírodou.

Cvičení jógy je v dnešní době jedním a snad tím nejpřirozenějším způsobem jak se vypořádat se stresem. Jak se osvobodit od stereotypu. Je to cesta k sebepoznání a hledání hlubšího smyslu života. 

Jóga pro každého

Jóga má velmi prospěšné účinky na náš organismus:
· Uzdravuje tělo i mysl
· Udržuje tělesnou váhu
· Formuje naší fyzickou schránku
· Zlepšuje činnost vnitřních orgánů
· Osvobozuje mysl a propojuje nás s námi samotnými
· Uvolňuje hormony štěstí

Jógu nesmíme vnímat jak dřinu, při které chceme mít těla pevná jako kámen. Měli bychom jí vnímat jako posílení ducha.

Jóga navíc není jen jedna. Je to učení založené na osmi principech.
· Jama – všeobecné etické principy. Doporučené zásady, zákazy nebo také zdrženlivosti, tedy zásady jak kontrolovat své smysly, tělo a mysl. Je to základ duchovní dokonalosti.
· Nijama – pravidla morálky jedince. Příkazy, principy, které pobízí k očistě na vnější úrovni. Pokud se adept bude držet těchto zásad, rozvine bezžádostivost a nelpění, jeho tělo se očistí a mysl se zklidní. 
· Ásán – cvičení jógových pozic. Pozice nazvané ásany, jsou pevné pozice těla, ve kterých se člověk naučí ovládat své tělo a meditovat bez toho aby byl rušen pocity těla.
· Pránajáma – Jógové dechové techniky. Toto podporuje v člověku soustředění. Souhrn těchto prvních čtyř stupnů bývá někdy nazván hatha jóga.
· Pratjáhára – ovládnutí smyslů
· Dhárana – koncentrance mysli. Když člověk ovládá smysly může přenést svou pozornost k vnitřní aktivitě mysli a tak dosáhnout koncentrace.
· Dhjána – meditace. Je to volný tok koncentrace, kdy mysl je nad myslí, nesetrvává na předmětu soustředění, nýbrž s ním splývá.
· Samadhi – splynutí s Universem. Mysl zcela ustoupila do pozadí, dochází k úplnému ztotožnění s objektem a dosažení stavu čistého vědomí.

Co je to ta jóga

Dneska už je známo mnoho druh jóg. Tyto jsou ty nejzákladnější. 
· Hathajóga – jóga fyzických cvičení, využívající tzv. ásan – různých terapeutických poloh těla, které vitalizují celý organismus a mají vliv i na pránické, tj. enegetické tělo člověka.
· Bhaktijóga – jóga lásky a odevzdanosti Bohu. V této józe žák, bhakta, uctívá Boha v některé jeho podobě či formě (Višnu, Šiva, Šakti,…) a odevzdává svůj život božstvu. Láska a sebeodevzdání pak ruší iluzi ega (žák zapomíná na své já) a jogín dosahuje osvícení.
· Džňánajóga – jóga poznání, moudrosti. Jogín studiem, meditacemi a koncentrací dospívá k sebepoznání, osvícení.
· Rádžajóga – královská jóga, tzv. osmistupňová stezka, stezka pevné vůle a sebekázně. Využívá ásan, pránájámy, meditací, koncentrací a krijí.
· Karmajóga – jóga nesobecké činnosti. Jogín se snaží o nesobecký život a nesobeckou službu druhým bytostem. Touto jógou se očišťuje charakter člověka, mysl i vědomí.
· Kundaliníjóga – jóga povzvedání energie člověka tzv. Šakti. Jogín pracuje s čakrami, energetickými centry v pránickém těle a nádími, dráhami, jimiž energie proudí.
· Gurujóga – Jóga uctívání mistra. Žák dosahuje osvícení díky přímé pomoci svého mistra – Gurua.
· Iyengar jóga – Iyengara představuje odstupňovaný systematický přístup k józe, který klade velký důraz na přesnost pohybu a tím na získání maximálního účinku ze cvičení.
· Nana a mantra jóga – Působením zvukových vibrací, které energii v těle harmonizují a mysl uklidňují se dosahuje překvapivě léčivých účinků na psychiku člověka.
· Aštanga jóga – Má samozřejmě spirituální základ, ale klade také velký důraz na provedení ásán, které se v celých sériích přelévají jedna v druhou v pomalém, nepřetržitém pohybu – jako v tanci.

Jóga není ovlivněna věkem nebo vahou. Může jí cvičit kdokoliv. Dnes už je tu i řada center, kde nabízejí různé techniky jógy od Nany po Aštangu. 
 

5/5 - (1 vote)