Ubytování v Lednici můžete spojit s prohlídkou CHKO Pálava


ChránÄ›ná krajinná oblast Pálava byla mezi vzácné přírodní biosférické celky zaÅ™azena již pÅ™ed téměř půl stoletím, v roce 1976. Objevuje se Äasto na fotografiích turistických průvodců, kde významnÄ› doplňuje oblasti s vinaÅ™skou tradicí, spolu s vodní nádrží Nové Mlýny a Lednicko-valtickým areálem. Pálavu ohraniÄuje na jihovýchodÄ› vápencové pohoří Pavlovské vrchy a od jihu na západ a na sever vinice v okolí Mikulova a jižní bÅ™eh novomlýnské nádrže.

rozsáhlý vinohrad

Vrcholky Pavlovských vrchů nejsou nijak výraznÄ› vysoké, nejvyšší bod s názvem DÄ›vín se nachází ve výšce pouhých 550 metrů nad hladinou moÅ™e, ale nejvÄ›tší význam tkví ve velmi cenném teplomilném biotopu stepi a lesostepi s typickými rostlinnými druhy a živoÄichy. Díky tomu byla Pálava po deseti letech od vyhlášení chránÄ›né oblasti zaÅ™azena i mezi památky svÄ›tového dÄ›dictví UNESCO.

Teplomilnou stepní vegetaci střídají mokřady lužního lesa

Severovýchodní Äást Pálavy zahrnuje i oblast lužního lesa Å™eky Dyje s Národní přírodní rezervací KÅ™ivé jezero, kde v pÅ™irozeném prostÅ™edí mokÅ™adů, rákosí a tůní hnízdí celá Å™ada chránÄ›ných druhů ptactva, vÄetnÄ› orla moÅ™ského, kormorána velkého, Äápa bílého a vÄelojeda lesního.

Pavlovské vrchy

Až se do tohoto zajímavého koutu přírody vypravíte, můžete využít nÄ›kterou ze zmapovaných znaÄených cyklistických a turistických tras. Nenechte si ujít výhled z DÄ›vína a návÅ¡tÄ›vu mikulovského zámku, jeskynÄ› Na Turoldu, lomu JaniÄův vrch a Svatého kopeÄku. Ubytování tu zajiÅ¡Å¥ují komfortnÄ› vybavené penziony a hotely v MikulovÄ›, Valticích, a v blízkosti nedalekého zámku Lednice, například Lednice hotel Lednice.Galant.cz.

Geografická poloha celé oblasti je výhodná pro cestování do blízkého okolí, leží totiž na hranici tří států – České republiky, Slovenska a Rakouska. Výlet můžete spojit s návštěvou Vídně a Bratislavy, anebo využít atraktivní cyklotrasy Podunajská stezka, případně podniknout plavbu parníkem po Dunaji z Bratislavy do Budapešti a zpět.