Ubytování v Lednici můžete spojit s prohlídkou CHKO Pálava

Chráněná krajinná oblast Pálava byla mezi vzácné přírodní biosférické celky zařazena již před téměř půl stoletím, v roce 1976. Objevuje se často na fotografiích turistických průvodců, kde významně doplňuje oblasti s vinařskou tradicí, spolu s vodní nádrží Nové Mlýny a Lednicko-valtickým areálem. Pálavu ohraničuje na jihovýchodě vápencové pohoří Pavlovské vrchy a od jihu na západ a na sever vinice v okolí Mikulova a jižní břeh novomlýnské nádrže.

rozsáhlý vinohrad

Vrcholky Pavlovských vrchů nejsou nijak výrazně vysoké, nejvyšší bod s názvem Děvín se nachází ve výšce pouhých 550 metrů nad hladinou moře, ale největší význam tkví ve velmi cenném teplomilném biotopu stepi a lesostepi s typickými rostlinnými druhy a živočichy. Díky tomu byla Pálava po deseti letech od vyhlášení chráněné oblasti zařazena i mezi památky světového dědictví UNESCO.

Teplomilnou stepní vegetaci střídají mokřady lužního lesa

Severovýchodní část Pálavy zahrnuje i oblast lužního lesa řeky Dyje s Národní přírodní rezervací Křivé jezero, kde v přirozeném prostředí mokřadů, rákosí a tůní hnízdí celá řada chráněných druhů ptactva, včetně orla mořského, kormorána velkého, čápa bílého a včelojeda lesního.

Pavlovské vrchy

Až se do tohoto zajímavého koutu přírody vypravíte, můžete využít některou ze zmapovaných značených cyklistických a turistických tras. Nenechte si ujít výhled z Děvína a návštěvu mikulovského zámku, jeskyně Na Turoldu, lomu Janičův vrch a Svatého kopečku. Ubytování tu zajišťují komfortně vybavené penziony a hotely v Mikulově, Valticích, a v blízkosti nedalekého zámku Lednice, například Lednice hotel Lednice.Galant.cz.

Geografická poloha celé oblasti je výhodná pro cestování do blízkého okolí, leží totiž na hranici tří států – České republiky, Slovenska a Rakouska. Výlet můžete spojit s návštěvou Vídně a Bratislavy, anebo využít atraktivní cyklotrasy Podunajská stezka, případně podniknout plavbu parníkem po Dunaji z Bratislavy do Budapešti a zpět.