Půjčovna dodávek


Pokud jste jeÅ¡tÄ› nikdy nezažili stÄ›hování do nového domu, Äi bytu, urÄitÄ› byste se mÄ›li pÅ™ipravit na pořádnou práci, které Vám zabere celý den. StÄ›hování není žádná procházka rájem, ale ba naopak pÄ›kná dÅ™ina. VÅ¡ude hromada vÄ›cí, které není jak odvést, díky malému osobnímu automobilu. PrávÄ› pro Vás je tu firma , která Vám poskytne zapůjÄení dodávky, pro ulehÄení pÅ™evozu vÄ›cí a nábytku.

PůjÄovna dodávek

Firma nabízí velký výbÄ›r vozů, které si vyberete pÅ™esnÄ› podle vaÅ¡ich požadavků. Na webových stránkách staÄí vyplnit jednoduchý rezervaÄní formulář, do kterého dopíšete pár základních údajů. Jaký den budete dodávku potÅ™ebovat, kdy jí vrátíte a jaký vůz to pÅ™esnÄ› bude. Hned po vyplnÄ›ní Vám vyjede pÅ™edběžná cena za půjÄení, takže budete vÄ›dÄ›t, na kolik Vás půjÄení vozu zhruba vyjde. SamozÅ™ejmÄ› jde rezervace provést také telefonicky, nebo pÅ™es email. Jak si dodávku zarezervujete, bude jen na Vás.

V cenÄ› zapůjÄení vozu je zabezpeÄení pomocí GPS, pojiÅ¡tÄ›ní vozů, dálniÄní známka, parkování vaÅ¡eho vozu v uzavÅ™eném areálu. Velkou výhodou je také stÄ›hovací technika, kterou lze zapůjÄit pro usnadnÄ›ní práce. Dodávky jsou urÄeny na mnoho Äinností, jako je pÅ™eprava lidí, pÅ™evoz materiálu na stavbu nebo k zákazníkovi, Äi stÄ›hování. Dodávky lze zapůjÄit na dvou místech v BrnÄ› a to na ulici Lesná a Vídeňská. Firma poskytuje také individuální nabídku v případÄ›, že si budete chtít zapůjÄit dodávku dlouhodobÄ›. To platí i pro ostatní vozy, Äím déle budete chtít dodávku zapůjÄit, tím ménÄ› Vás bude stát.

nákladní auta

Pokud se tedy stále rozhodujete, zda stÄ›hování do nového domu zvládnete své pomocí, nenechte se zmást. StÄ›hovaní bez pořádné techniky, stojí za starou belu a zbyteÄnÄ› se nadÅ™ete. RadÅ¡i vyzkouÅ¡ejte půjÄovnu dodávek Brno, která má dlouholetou tradici na trhu. Nejen, že si uÅ¡etříte práci, ale také Äas, který byste strávili pÅ™i stÄ›hování s osobním autem.