Několik informací o nosní mandli


Nosní mandle (tonsilla pharyngea) je lymfatická tkáň umístÄ›ná v klenbÄ› nosohltanu. Fyziologicky nastává její zvÄ›tÅ¡ení mezi 3. až 5. rokem života dítÄ›te a v pubertÄ› se postupnÄ› ztrácí. ZvÄ›tÅ¡ení nastává nejÄastÄ›ji po opakovaných zánÄ›tech nosní mandle, ale může vzniknout i na vrozeném základÄ›. NejÄastÄ›ji bývají postiženy projevy zvÄ›tÅ¡ené nosní mandle dÄ›ti ve vÄ›ku od tří do desíti let a pÅ™icházejí s příznaky ztíženého dýchání pÅ™es nos. Dýchají pÅ™evážnÄ› ústy, ve spánku chrápou, skřípou zuby, probouzí se vyplaÅ¡ené s pláÄem a mohou se ve spánku i pomoÄovat. OdstranÄ›ní mandle je nevyhnutelné.

Supermoderní odstranění nosní mandle

V běžných ORL oddÄ›leních se provádí odstranÄ›ní nosní mandle seÅ™ezáváním kyretou. V naší privátní ORL klinice LENTE v Plzni provedeme v podstatÄ› ambulantní plazmové odpaÅ™ení nosní mandle a jeÅ¡tÄ› týž den odchází dítÄ› s rodiÄi domů. Plazmové odpaÅ™ení nosní mandliÄky provádíme pod kontrolou kamery krátce poté, jakmile ráno pÅ™ivedou rodiÄe své dítÄ› do ambulance. OdstranÄ›ní mandlí v naší ORL ordinaci tak probíhá velmi klidnÄ› a bezbolestnÄ›, rodiÄe ani dÄ›ti nejsou zbyteÄnÄ› vystaveni stresovým situacím