Růst světové populace

  V sedmdesátých letech minulého století žili na zemi čtyři miliardy lidí. Pesimisté varovali před katastrofou přelidnění. Poukazovali na fakt, že před padesáti lety žil na planetě poloviční počet lidí. Varovali před tím, že růst světové populace se bude nadále zvyšovat a do dalšího znásobení počtu lidí bude stačit poloviční čas. Přitom již při počtu 7 až 8 miliard někteří považovali za hraniční hodnotu, při které dojde ke katastrofě. Dalším odhadem bylo, že přírodní zdroje se vyčerpají, včetně ropy, plynu a uhlí. Planeta nebude schopná takové množství lidí uživit. To povede nejen k válkám o zbylé zdroje, ale i k celosvětovému hladovění. Protože v tu dobu nebude dostatek orné půdy potřebné k tomu, aby uživila takové množství lidí.

Lidé a Země

      Od této predikce uplynulo padesát let. Světová populace se zvýšila na osm miliard. Nerostných zdrojů je stále poměrně dostatek. Plocha zemědělské půdy potřebná k obživě obyvatel se snížila, díky modernímu zemědělství. Počet podvyživených lidí se během třiceti let snížil téměř o polovinu. To vedlo k ambicióznímu plánu mezinárodního společenství vymýtit hladovění do roku 2030. Navzdory faktu, že růst populace bude pokračovat a odhady počtu obyvatel v roce 2030 hovoří o počtu téměř devíti miliard obyvatel země.

Ghetto

      Znamená to, že se všechny odhady z minulého století mýlily a lidstvu žádné katastrofické scénáře vyplývající z přelidnění nehrozí? Nelze sice přesně určit, jaké množství lidí Země unese. Existují odhady, které uvádí, že planeta je schopná nasytit i násobné množství obyvatel, než jich má dnes. Přesto již nyní se ukazují její limity při plnění lidských potřeb, které nejsou rovnoměrně využívané. Většina obyvatel žije v rozvojových zemích. Přitom většinu přírodních zdrojů spotřebovává menšina žijící v rozvinutých zemí. Pokud by lidé z rozvojových oblastí měli mít stejnou životní úroveň, jakou mají lidé v bohatých koutech země, tak by to při současných možnostech nebylo možné. Z tohoto pohledu došlo k přelidnění již v minulém století, i když počet podvyživených lidí od té doby neustále klesá.