Muži kdysi a muži dnes

Muži. Zvláštní i tajemní, pro nás ženy často až nepochopitelní. Porozumět jim, je zkrátka mnohdy až nelehkým oříškem. Přesto je milujeme, jsou pro nás velkou oporou, i naši druhou polovičkou. Stejně jako je dnešní svět den ode dne modernější, tak samozřejmě ani muži nezůstávají v tomto směru pozadu. I oni se spolu s časem rozvíjí, učí se novým věcem a přizpůsobují se. Bohužel je však pravdou, že během tohoto moderního vývoje se u většiny mužů zcela vytratila jejich mužnost. Většina z nich je spíše zženštilá. Jejich postavy nejsou už ani tak mužné, jako mívali muži kdysi.

muž dnes

Častěji vídáme spíše vysoké a pohublé typy mužů anebo zase malé a zavalité. Co se stalo s muži a co je vlastně příčinou těchto výrazných změn, že se mužnost doslova z mužů vytrácí? Konkrétně u nás v České republice je jedním z hlavních důvodů např. zrušení povinné vojenské služby. Právě ta, dokázala z chlapců udělat muže, a to ve všech směrech. Na vojně se naučili disciplíně i respektu. Stali se odvážnějšími a nezaostávala ani jejich fyzická kondice. Vojna se s nimi rozhodně nemazlila a odcházeli z ní opravdoví muži.

opravdoví muži

Rovněž mezi další takové příčiny, a to nejen u nás ale i ve světě, patří vývoj techniky, která udělala velký pokrok vpřed. Například velkou zásluhu na tom má internet, počítače, různé počítačové hry apod. Právě internet utlumil velkou část pohybu, a to u lidi po celém světě, tudíž i u spousty mužů. Muži propadli moderní technice natolik, že i jejich fyzická kondice doslova zaostává a jejich mužnost spolu s ní tak opadává. Zkrátka internet výrazně omezil pohyb, a proto upadla tak i fyzická kondice mužů a jejich postavy jsou tím důkazem. Dnes by někteří sotva udrželi zbraň, natož by pak s ní uměli vůbec zacházet! Půjde-li to dál tímto směrem, jak budou vypadat další generace mužů v příštích padesáti letech? Budou na tom mnohem hůř než dnes? Vždyť oni jsou ti, kteří řídí celý svět. Muži by si měli svou mužnost udržovat, protože jsou to oni, kteří mají chránit tento svět a všechny v něm, až bude třeba.