Lesní skalka na zahradě


Lesní skalku je ideální založit na zastíněném místě pod stromy, mohou to být i vlhká místa, anebo místa u vodní plochy. Právě zde může vzniknout velice působivá, tichá a netradiční skalka. Stíněnou skalku bychom měli orientovat severním směrem. Může být umístěna i ve stínu stromů, nejlépe vyšších jehličnanů. Kameny na skalce mohou doplňovat například:
·         kapradiny
·         mechy
·         vřesy
·         vřesovce
·         zakrslé dřeviny
·         čarověníky
·         bahenní rostliny
kapradina u potoka

Čím skalku osadit

Vlhkomilné rostliny, které se obvykle nehodí do tradičních skalek, můžeme vysadit do skalek ve stínu. Tyto rostlinky velice dobře snáší stín, jsou proto vhodné pro osázení stinných míst na zahradách. Mimoto se velice krásně vyjímají pod vzrostlými jehličnany i listnáči.
·         Pokud zakládáme volnou vřesovištní skalku, mohou její základ tvořit nejrůznější druhy vřesů a vřesovců, které vykvétají na jaře a na podzim.
·         Mimoto se na stinných skalkách ideálně pěstují vlochyně, anebo jedlé velkoplodé borůvky a brusinky.
·         Na vlhčích místech stinných skalek potom dobře vykvétá kruštík bahenní, blatouch bahenní, kaly a mnoho dalších.
·         Doplnit lesní skalku potom můžeme i různými dřevinami, jako jsou půvabné drobnější druhy azalek a pěnišníků, bříza trpasličí, rojovník bahenní, anebo borovice.
·         Lesní skalku je možné doplnit i sítinami, které připomínají traviny, nebo i některými kapradinami a mechy. 
kapradiny u kamene

Stinná skalka

Skalku zbudujeme z takových kamenů, které mají drsný povrch. Jako nejlepší jsou oblé nevápenné kameny s hrubším povrchem, v ideálním případě, pokud jsou ještě částečně porostlé mechem a lišejníky. Při pokládání na skalku je umisťujeme dále od sebe.  Tyto kameny potom doplníme:
·         různými kořeny
·         zajímavými kmeny
·         hezky rostlými pařezy
Základní substrát, který bychom měli použít mezi kameny, je nejlepší substrát rašelino písčitý, protože:
·         je kyselý
·         zadržuje vláhu
·         je dostatečně vzdušný