Kdy se na zastřešení používá plný polykarbonát?


Jedním ze základů každé stavby je bezesporu stÅ™echa. Ta může být z nejrůznÄ›jších materiálů, avÅ¡ak vždy by mÄ›la být dostateÄnÄ› pevná a také nepropustná. Koneckonců, její hlavní úlohou je chránit danou stavbu pÅ™ed nejrůznÄ›jšími vnÄ›jšími vlivy, jako je například déšť.

SamozÅ™ejmÄ› záleží také na tom, o jaký typ stavby se jedná. U klasických domů je totiž potÅ™eba použít pevnÄ›jší a odolnÄ›jší materiál, než tÅ™eba u kůlny Äi přístÅ™eÅ¡ku. Je tedy jasné, že správný výbÄ›r materiálu je velmi důležitý.

polykarbonat4

Zatímco u obytných staveb se nejÄastÄ›ji používá klasická doÅ¡ková stÅ™echa, u tÄ›ch menších tomu tak nebývá. Je to pÅ™edevším proto, že její cena je pÅ™eci jen ponÄ›kud velká, a například pro kůlnu není taková ochrana potÅ™eba.

Zde se tedy hledá levnÄ›jší Å™eÅ¡ení. Tím Äasto bývají polykarbonátové desky. Ty mají tu výhodu, že se dají koupit v mnoha nejrůznÄ›jších provedeních – mohou být průhledné Äi plnÄ› zbarvené, rovné Äi vlnovité. Záleží jen na nás, který typ pro nás bude nejvýhodnÄ›jší.

polykarbonat1

NejÄastÄ›ji používaným je pak plný polykarbonát. Jedná se o desky nejrůznÄ›jších rozmÄ›rů. Můžeme si tedy vybrat takové, které budou pasovat právÄ› na naÅ¡i stÅ™echu. Nesmíme totiž zapomínat, že je důležité, aby byla celá plnÄ› pokrytá. Jen tak bude moci plnit svou funkci.

Co se barvy týÄe, pak nejÄastÄ›ji pÅ™evládá Å¡edá. To má samozÅ™ejmÄ› svůj důvod – není na ní tolik vidÄ›t Å¡pína Äi nejrůznÄ›jší neÄistoty, které se tam v průbÄ›hu Äasu nevyhnutelnÄ› nahromadí. Není tedy nutné ji tak Äasto udržovat, aby si zachovala svůj vzhled.

SamozÅ™ejmÄ› zde záleží na typu stavby. Například u skleníku Äi paÅ™eniÅ¡tÄ› nejspíše mnohem více využijeme průhledný typ, než plný, vzhledem k tomu, že potÅ™ebujeme, aby se dovnitÅ™ dostalo co nejvíce plného sluneÄního svÄ›tla.

Je tedy dobré se vždy dobÅ™e rozmyslet, jaký konkrétní typ použijeme. Jen tak totiž budeme skuteÄnÄ› spokojeni s výsledkem, a to nejen na chvíli, ale skuteÄnÄ› na dlouhou dobu.