Kontrolujte bazénovou vodu co nejčastěji

Není snad nutné zdůrazňovat, jak důležitá je vysoká kvalita bazénové vody. Péče o bazénovou vodu by pro Vás měla být na prvním místě, jakmile si pořídíte bazén. Teplé počasí a také nečistoty, které se do bazénu dostanou na tělech plavců, mohou způsobovat nemalé problémy. Bakterie a mikroby jsou neviditelní nepřátelé Vašeho bazénového zařízení, ale přitom mohou nejen znehodnotit bazénovou vodu, ale také ji učinit zdravotně závadnou a způsobit tak plavcům i různé zdravotní potíže.house
Proto je důležité pravidelně provádět kontrolu bazénové vody za pomocí kvalitního a spolehlivého PH testeru, který Vám ukáže hodnoty tohoto faktoru, který má velký vliv na správné fungování chlorových přípravků a tím také na kvalitu bazénové vody. Tyto hodnoty se musí pohybovat v přesně stanovených rozmezích. Jakmile jsou vyšší nebo nižší, vždy to s sebou přináší nemalé problémy, a proto jakmile při kontrole zjistíte, že jsou tyto hodnoty v nerovnováze, tak okamžitě přistupte k nápravě.
Když tedy PH tester ukáže hodnoty vyšší, je potřeba je snížit a samozřejmě když zase nižší, tak je potřeba je zvýšit. K tomuto účelu Vám poslouží přípravky ke snížení a zvýšení tohoto faktoru, které najdete v naší nabídce v granulovaném a také v kapalném stavu a v různě velkých baleních. Kromě toho samozřejmě u nás pořídíte také kvalitní CL a PH testery a to také v tabletovém či kapkovém provedením. Každé balení obsahuje barevnou škálu, podle které zjistíte, jak to s vodou ve Vašem bazénu vypadá.
Abyste nemuseli pokaždé kupovat celé nové balení PH testeru, tak Vám nabízíme také úspornější náhradní balení a to k oběma druhům. Provádějte kontrolu bazénové vody pravidelně alespoň jednou za dva týdny. Vaše péče o bazénové zařízení a jeho vodu se Vám jistě vyplatí.water